ข้อมูลนักวิจัย : ปริญญา ดีรัศมี

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ปริญญา ดีรัศมี ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 60,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
3 พ.ค.61 – ส.ค. 61