ข้อมูลนักวิจัย

ปริญญา ดีรัศมี

อ.ปริญญา ดีรัศมี

วิศวกรรมโลจิสติกส์
1 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Prinya Deerasmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0817858622
  • Email Deerasree.p@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง