ข้อมูลนักวิจัย

สิทธินันท์ ทองศิริ

อ.สิทธินันท์ ทองศิริ

วิศวกรรมโลจิสติกส์
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Sittinan Thongsiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0896408106
  • Email s.thongsiri@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง