ข้อมูลนักวิจัย : สันติ บุญทัศนกุล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Interactive Multimedia (Application) เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์สู่อาเซียน กรณีศึกษา อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
งบประมาณ : 42,500.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :