ข้อมูลนักวิจัย : วรพล มะโนสร้อย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาและพัฒนาระบบการนำเที่ยวเสมือนจริงวัดพระฝางสว่างคบุรีมนีนาถ ผ่านระบบ win platform ด้วยวิธีถ่ายภาพความละเอียดสูง
ปีที่จัดทำ : 2557
ผู้จัดทำ : วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 49,320.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
10 พฤศจิกายน 2557 - พฤศจิกายน 2558