ข้อมูลนักวิจัย

วรพล มะโนสร้อย

อ.วรพล มะโนสร้อย

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Worapon Manosroi
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1372 , 0841290902
  • Email manosroi.w@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง