ข้อมูลนักวิจัย : วรพล มะโนสร้อย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบนำเที่ยวเสมือนจริงตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองโบราณ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 142,200.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)