ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนลดการระบาดของเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีกายภาพ
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สกว.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 150,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่มสัญญา (30 มกราคม 2558)