ข้อมูลนักวิจัย : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาสาเหตุของความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสายงานก่อสร้างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 35,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
เมษายน 59 - เมษายน 60