ข้อมูลนักวิจัย

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
10 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Eakphisit Banjongkliang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 11 , 0955946951
  • Email eakphisit@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2550

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2559

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง