ข้อมูลนักวิจัย

นัฐพงษ์ เนินชัด

อ.นัฐพงษ์ เนินชัด

เทคโนโลยีไฟฟ้า
2 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Nattapong Nernchad
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  • Mobile 0994647373
  • Email nernchad.nattapong@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2556

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2562

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง