ข้อมูลนักวิจัย

สุภาวดี ซ้องก๋า

อ.สุภาวดี ซ้องก๋า

เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
1 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Supawadee Songka
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  • Mobile 0824804628
  • Email supa.songka@gmail.com
  • Website http://academic.uru.ac.th/Smarturu/Mainweb/index.php?program_id=2k541225592

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  • ปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง