ข้อมูลนักวิจัย

ครรชิต พิระภาค

ผศ.ครรชิต พิระภาค

เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Kunchit Pirapake
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1370 , 0898467978
  • Email chitkopp@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง