ข้อมูลนักวิจัย

ธีรศักดิ์ อุปการ

อ.ธีรศักดิ์ อุปการ

เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
1 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Theerasak Ooppakarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1370 , 0819254751
  • Email Theerasak@uru.ac.th

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2543

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2553

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง