ข้อมูลนักวิจัย

ธนัตถา กรพิทักษ์

ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์

อุตสาหกรรมศิลป์
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Tnuttha Kornpitak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 0817855922
  • Email tnuttha.k@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2531

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีการศึกษา 2543

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง