ข้อมูลนักวิจัย

ชัชพล เกษวิริยะกิจ

ผศ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ

อุตสาหกรรมศิลป์
0 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Chatchaphon Ketviriyakit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 14 , 0897087898
  • Email chatchaphon77@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2540

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ปีการศึกษา 2542

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง