วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุตสาหกรรมประกอบ ชิ้นส่วนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการออกแบบและผลิตแผ่นวงจรรวม อุตสาหกรรมอุปกรณ์ หน่วยความจำและฮาร์ดดิสก์ที่มีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ต้องการวิศวกรติดตั้ง และดูแลระบบการสื่อสารที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเป็นวิศวกรออกแบบและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า วิศวกรควบคุมและซ่อมบำรุงระบบในอุตสาหกรรม ที่มีบริษัทต่างๆ ทั้งของต่างชาติและคนไทย รวมทั้ง SME ที่มีอยู่อย่างมากมาย