ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 20 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 90 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 703 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6276 คน
 
  แนะนำระบบ
        ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร และสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อนระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมลล์ ให้ระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 
ความเคลื่อนไหวของระบบ   งานวิจัยมาใหม่ล่าสุด
ระบบฐานข้อมูลมีนักวิจัยจำนวน 149 คน
มีงานวิจัยจำนวน 22 งาน
มีแหล่งทุนวิจัยจำนวน 10 แหล่งทุน
มีการค้นหางานวิจัยจำนวน 1743 ครั้ง
คำค้นล่าสุด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิบูล มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิบูล มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, การ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิบูล มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, การ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิบูล มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, ความหลากหลาย, ความหลากหลาย, การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, บัญชี, บัญชี,
 
ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การประเมินผลโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
ข่าวสารงานวิจัย
เรื่อง : ช่วงปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง : ทดสอบการประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มรอ.
  งานวิจัยที่ถูกดาวน์โหลดมากสุด
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
     
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1642
  Copyright © 2013, research.uru.ac.th,
All Rights Reserved.