ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 22 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 20 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 42 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 139 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 1301 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2966 คน
 
  แนะนำระบบ
        ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร และสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อนระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมลล์ ให้ระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 
ความเคลื่อนไหวของระบบ   งานวิจัยมาใหม่ล่าสุด
ระบบฐานข้อมูลมีนักวิจัยจำนวน 121 คน
มีงานวิจัยจำนวน 22 งาน
มีแหล่งทุนวิจัยจำนวน 10 แหล่งทุน
มีการค้นหางานวิจัยจำนวน 742 ครั้ง
คำค้นล่าสุด ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชุมชนกระหร่างบ้านโปร่งลึกและบ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี , ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชุมชนกระหร่างบ้านโปร่งลึกและบ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี , อภิชา อยู่สมบูรณ์ และคณะ (2551) ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชุมชนกระหร่างบ้านโปร่งลึกและบ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี , แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, เสียรภัคณ์, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์กรท้องถิ่นตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์กรท้องถิ่นตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์กรท้องถิ่นตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์กรท้องถิ่นตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน, รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน วลัยลักษณ์ จันทร์สวัสดิ์, วรพล , วรพล , วรพล มะโนสร้อย,
 
ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การประเมินผลโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
ข่าวสารงานวิจัย
เรื่อง : ช่วงปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง : ทดสอบการประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มรอ.
  งานวิจัยที่ถูกดาวน์โหลดมากสุด
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
     
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1642
  Copyright © 2013, research.uru.ac.th,
All Rights Reserved.