กติกาการแข่งขัน วิศวกรน้อยนักประดิษฐ์ ปี 2
     
กติกาการนำเสนอการกระจายสินค้าชุมชนด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์
     
กติการแข่งขัน ตอบปัญหาเซียนสำรวจ
     
แข่งขันทักษะการทำ BIM และการเขียนแบบจำลอง 3 มิติ ด้านวิศวกรรมโยธา
     
กติกาการแข่งขัน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
     
กติกาการประกวดนักประดิษฐ์นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com