แข่งขันทักษะการทำ BIM และการเขียนแบบจำลอง 3 มิติ ด้านวิศวกรรมโยธา
โครงการอบรมการถ่ายภาพประกอบการทำผลงานวิชาการและงานกิจกรรม เพื่อพัฒนาวิทยฐานะในวิชาชีพ
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com