สถานการณ์ที่ร่วมจิต

Fav.

เรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุของชุมชนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
-----------------------------------------------
1. ชื่อผลงาน การพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ด้านสุขภาวะของชุมชน โดยการให้ชุมชนคิดต่อยอดจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม
2. ชื่อเจ้าของผลงาน ชุมชนตำบลร่วมจิต
โดย :: admin | เมื่อ :: 2 ธค. 2552 | คีย์เวิร์ด :: งานวิจัย