สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในวันที่ : 20

หมายเลขเครื่องเว็บก่อนหน้าจำนวนครั้ง
202.29.52.220http://human.uru.ac.th/index.php1
 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 15 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 12 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 11 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 8 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 7 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 6 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 1 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 30 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 27 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 25 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 24 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 23 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 22 
 แสดงรายงานประจำวันที่ 17