ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสำรวจความส่องสว่างภายในห้องบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2557
ผู้จัดทำ : ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 49,900.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
10 พ.ย. 2557 – พ.ย. 2558