รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 2562
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1   คลิก!
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2   คลิก!
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3   คลิก!
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4   คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com