รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2564
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 24 สิงหาคม 2564 คลิก!
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 12 ตุลาคม 2564 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com