รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2562
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2562 คลิก!
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2562 คลิก!
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 20 พฤศจิกายน 2562 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com