รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2561
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 29 มกราคม 2561 คลิก!
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก!
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 30 เมษายน 2561 คลิก!
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4 24 พฤษภาคม 2561 คลิก!
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5 16 สิงหาคม 2561 คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6 16 ตุลาคม 2561 คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7 24 ธันวาคม 2561 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com