รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2562
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4 8 กรกฎาคม 2562 คลิก!
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5 4 กันยายน 2562 คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6 30 ตุลาคม 2562 คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7 21 พฤศจิกายน 2562 คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8 11 ธันวาคม 2562 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com