รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2561
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1   คลิก!
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2   คลิก!
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3   คลิก!
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4   คลิก!
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5   คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6   คลิก!
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7   คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com