| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 

อัตราค่าบริการ งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่

รายการให้บริการ

หน่วย

ค่าบริการ

 

หมายเหตุ

ราคาเงินสด

ราคา

เบิก-จ่าย

1

งานจัดทำป้ายไวนิล

พิมพ์ป้ายไวนิล (ไม่รวมค่าออกแบบ ) 

 

ตารางเมตร

 

180

 

250

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

ทุกรายการอาจปรับเปลี่ยนตามรายละเอียด และความยาก-ง่าย

 

       ออกแบบป้ายไวนิล (โดยไม่สั่งพิมพ์ )

 

100

150

2

งานป้ายสติกเกอร์

ตารางเมตร

400

500

3

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์

      ออกแบบโลโก้ และเครื่องหมายการค้า

 

ชิ้น

 

250

 

350

      ออกแบบตัวกล่องและกราฟิกบรรจุภัณฑ์

ชิ้น

500

750

       ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์  

ชิ้น

300

450

       ออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ต้นแบบ

50 บาท

4

งานออกแบบผลิตภัณฑ์

       ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์

 

ชิ้น

 

750

 

1000

       ทำแบบจำลองผลิตภัณฑ์ 3 มิติ

ชิ้น

1500

2000

       เขียนแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์

ชิ้น

1500

2000

5

งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์

       ออกแบบรูปแบบเฟอร์นิเจอร์

 

ชิ้น

 

750

 

1000

       ทำแบบจำลองภาพ 3 มิติ

ชิ้น

1500

2000

       เขียนแบบต้นแบบเฟอร์นิเจอร์

ชิ้น

1500

2000

6

งานจำลองภาพ 3 มิติ

ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360