| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 

อัตราค่าบริการ งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่

รายการให้บริการ

หน่วย

ค่าบริการ

1

Standard Compaction Test ของดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ชุด

1,000

2

Modified Compaction Test ของดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ชุด

1,000

3

Modified Compaction Test ของหินคลุก

ชุด

1,200

4

California Bearing Ratio Test - Unsoaked CBR อย่างเดียว

ตัวอย่าง

1,200

5

California Bearing Ratio Test - Soaked CBR อย่างเดียว

ตัวอย่าง

1,500

6

California Bearing Ratio Test - ทั้ง Unsoaked และ Soake CBR

ตัวอย่าง

2,000

7

Liquid Limit โดยใช้ Casagrande Device

ตัวอย่าง

300

8

Plastic Limit

ตัวอย่าง

100

9

Linear Shringkage

ตัวอย่าง

100

10

ขนาดคละของดิน ทราย และกรวด โดยวิธี Dry Seiving

ตัวอย่าง

500

11

ขนาดคละของดิน ทราย และกรวด โดยวิธี Wet Seiving ผ่านตะแกรง No. 200 ASTM และ Dry Seiving

ตัวอย่าง

700

12

Plate Bearing Test

ตำแหน่ง

10,000

13

Field Density Test

หลุม

250

14

กำลังอัดคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

ก้อน

100

15

กำลังอัดคอนกรีต รูปทรงกระบอก

ก้อน

200

16

Consolidation Test ของดิน

ตัวอย่าง

3,000

17

Unconfined Compression ของดิน

ตัวอย่าง

400

18

กำลังอัดของอิฐหรือคอนกรีตบล็อก (ชุดละ 3 ก้อน )

ชุด

300

19

กำลังดัดของคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 15 X 15 X 60 ซ.ม.

ตัวอย่าง

500

20

กำลังดึงของเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาดไม่เกิน 14 ม.ม.

เส้น

150

21

กำลังดึงของเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาดไม่เกิน 21 ม.ม.

เส้น

200

22

กำลังดึงของเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาดไม่เกิน 27 ม.ม.

เส้น

250

23

กำลังดึงของเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาดไม่เกิน 34 ม.ม.

เส้น

400

24

กำลังดึงของเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาดไม่เกิน 40 ม.ม.

เส้น

600

23

การยิงคอนกรีตด้วย Schmidt Hammer (ตำแหน่งละ 10 จุด )

ตำแหน่ง

500

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360