ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 การศึกษาการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ปี : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
2 ระบบวัดพลังงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(ปี : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
3 ป้ายประชาสัมพันธ์ควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
4 ระะบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
5 เครื่องอบผ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลเเสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
7 ชุดสาธิตระบุตำเเหน่งพื้นที่ว่างในอาคารจอดรถยนต์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. อภิศักดิ์ พรหมฝาย เสนอโครงร่าง
8 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการสำรวจรังวัดด้วยคอมพิวเตอร์เเบบพกพา
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
9 ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
10 เครื่องซ้อมรับปริญญาเเบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. วีระพล คงนุ่น เสนอโครงร่าง
Records 1 to 10 of 28