ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา
2 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ สารัลย์ กระจง
3 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการสำรวจรังวัดด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ อภิศักดิ์ พรหมฝาย
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม
5 ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม
6 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา
7 เครื่องอบสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนร่วม ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม
Records 1 to 7 of 7