ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา
2 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ สารัลย์ กระจง
3 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ อดุลย์ พุกอินทร์
4 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการสำรวจรังวัดด้วยคอมพิวเตอร์เเบบพกพา
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา
5 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการสำรวจรังวัดด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ อภิศักดิ์ พรหมฝาย
6 การพัฒนาเครื่องกวนน้ำตาลอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติ
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ วาทิต วงษ์ดอกไม้
7 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม
8 การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบแนวนอน
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ อดุลย์ พุกอินทร์
9 การพัฒนาเครื่องตำแร่เหล็กน้ำพี้
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
10 การพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ ไพโรจน์ นะเที่ยง
Records 1 to 10 of 25