ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ฺBrochures of the temple in Luang Prabang in Korean and Thai for the touris  

หลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่ออก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร ในรูปแบบแผ่นพับ 13 วัดสำคัญในหลวงพระบาง
 
 
วันที่ : 10-04-2017 12:07:18           
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th