ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ใบสมัคร หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7 (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:50:33 )
  ใบสมัคร หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7 (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:50:10 )
  รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:35:25 )
  ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ฺBrochures of the temple in Luang Prabang in Korean and Thai for the touris (อัพโหลดเมื่อ : 10-04-2017 12:07:18 )
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th