ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
ลงทะเบียนสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ(ภาษาไทย)
ชื่อสถานประกอบการ(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษตัวใหญ่เท่านั้น)
ที่อยู่
หมู่บ้าน/อาาร
ชั้น
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัษไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ประเภทธุรกิจ
จำนวนพนักงาน
ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์
ละติจูด (วิธีหาพิกัดสถานประกอบการ คลิก)
ลองติจูด
   
ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
   
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th