ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
 กลับหน้าเว็บบอร์ด จำนวนผู้อ่าน 26 ครั้ง หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเ
ผู้โพส : admin
 
ตั้งกระทู้เมื่อ
2017-06-01
เวลา 08:44:28
 
 

ศูนย์สหกิจศึกษา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มาติดต่อทำเรื่องหาสถานประกอบการ ภายในวันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวสุพรรณิกา เพ็ชรหาญ
โทร.0-5541-6601 ต่อ 1373 หรือ 0-8730-3591-6
(ช่วงเวลาราชการ เท่านั้น)


 

ข้อความ :
โดย :
รูป :
 
 
 
 

 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th