ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
 กลับหน้าเว็บบอร์ด จำนวนผู้อ่าน 10 ครั้ง หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560
ผู้โพส : admin
 
ตั้งกระทู้เมื่อ
2017-04-10
เวลา 12:59:38
 
 

- แจ้งนักศึกษาที่สนใจออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560
- เทอม 1/2560 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560
- เทอม 2/2560 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอให้นักศึกษาสมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาที่ห้องศูนย์สหกิจศึกษาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
และลงทะเบียนในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ของศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัย http://industrial.uru.ac.th/coop/stu_register.php

สามารถสอบถามข้อมูลต่างได้ในโพสนี้เลยครับ...


 

ข้อความ :
โดย :
รูป :
 
 
 
 

 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th