ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   

               สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่าง การเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อ ให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย กับโลกแห่ง ความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้

  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ (ล่าสุด)
57042380153 นางสาวพัชราวรรณ ขันแข็ง
57042380167 นางสาววรรณพร สุกใส
  ดูรายชื่อทั้งหมด 
 
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2557
             
             
               
               
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2556
             
             
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2555
                   
                   
Untitled Document
   ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
Untitled Document
   เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเ โพสต์โดย : admin 30 / 0 2017-06-01:08:44:28
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560 โพสต์โดย : admin 26 / 0 2017-04-10:12:59:38
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  ใบสมัคร หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7    (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:50:33)
  ใบสมัคร หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7    (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:50:10)
  รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา   (อัพโหลดเมื่อ : 27-07-2017 10:35:25)
  ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ฺBrochures of the temple in Luang Prabang in Korean and Thai for the touris    (อัพโหลดเมื่อ : 10-04-2017 12:07:18)

 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th