เจ้าของโครงการ

อาจารย์ อังกาบ  บุญสูง

-    หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์

เลขที่ 27  ถ.อินมีใจ  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Tel. มือถือ : 089-7654-914

       สำนักงาน / fax  : 055-416-625

E-mail : tamthai_wisdon @hotmail.com

         tamthai8wisdom @gmail.com


จำนวนผู้เข้าชม

Joomla templates by Joomlashine