ข่าวประชาสัมพันธ์

                สินค้า OTOP   สามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประจำ จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามศูนย์จำหน่าย  ของขวัญ  ของฝากและของที่ระลึก พร้อมทั้งลิ้มลองอาหารเลิศรสและสัมผัสบรรยากาศในท้องถิ่น

               ร้านลมเย็น ตั้งอยู่ที่ ถนนหลวงสาย 11 พิษณุโลก-เด่นชัย ก.ม.100 เลขที่ 173 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 

 

 

             ม่อนลับแล  ตั้งอยู่ที่   98 หมู่ 6 ตำบลฝายหลวง  อ.ลับแล   จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

               ศูนย์การเรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล  (กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม-นาทะเล)  นายจรูญ มะโนคำ  โทร. 087-1987353


 

 

    วิเชียร์ผ้าไทย   ตั้งอยู่ที่   100 หมู่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 

             บ้านเทียนหอม   ตั้งอยู่ที่  ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย  กม.100   อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์

 

 

 

    พิพิธภัณฑ์ลับแล ตั้งอยู่ที่  อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 8 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กม. อยู่ด้านขวา ของประตูเมืองลับแล

 

  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ที่ชุมชนศิลาอาสน์ตะวันออก ถนนประชานิมิต  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

 

 

วัดพระแท่นศิลาอาสน์   ตั้งอยู่  บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  บริเวณวัดมีร้านที่จำหน่าย  ของขวัญ ของฝากและของที่ระลึก

 

 

             ร้าน URU Organic Maket ราชภัฎอุตรดิตถ์ พลาซ่า  ตั้งอยู่  อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ถ. สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง .อุตรดิตถ์

 

 

            ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP  ตั้งอยู่  บริเวณหอนาฬิกา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

จำนวนผู้เข้าชม

Joomla templates by Joomlashine