ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

      จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

          จากคำกล่าวที่ว่า "ผ้าซิ่นตีนจก"  เป็นภูมิปัญญาของชาวลับแลด้านการถักทอเส้นไหมและเส้นด้าย ให้เป็นผ้าซิ่นตีนจกที่มีความงดงาม   และแสดงถึงชนชาติความเป็นมาของคนลับแลรวมทั้งแสดงถึงวิถีชีวิต   ความเชื่อโชคลาง   ของคนลับแลในอดีตถึงปัจจุบันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอฟากท่า

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอฟากท่า

           จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์                      

          เดิมคนฟากท่าที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เป็นลาวโซ้ง  ครั้งแรกได้อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาว  จากการสู้รบและถอยถิ่นลงมาเรื่อยๆ จนมาพบสถานที่แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์คือแม่น้ำปาดจึงตั้งรกรากอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ยังรักษไว้ ซึ่งภาษาประเพณีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและอาชีพหลักคือการทำนา  ทำไร่และการทอผ้าไว้สวมใส่เองซึ่งลายผ้าทอต่างๆนั้นมาจากการสังเกตและคิดค้นของปู่ ย่า ตา ยาย เช่น การมองเห็นดอกไม้ดอกแก้วก็นำมาคิดค้นเป็นลายผ้าออกมาเป็นลายดอก

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอฟากท่า

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านเหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านเหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน

            จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

             แร่เหล็กน้ำพี้   เป็นแร่เหล็กที่มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้   จัดสร้างขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์   เพื่อจัดแสดงแหล่งบ่อแร่เหล็กโบราณในเขตอำเภอทองแสนขันคนในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นแหล่งเหล็กน้ำพี้   ซึ่งเป็นแร่เหล็กที่มีคุณภาพดีจัดอยู่ประเภทเครื่องรางตระกูลเหล็กไหลชนิดหนึ่ง   มีอาถรรพ์ที่ ลี้ลับมีคุณสมบัติที่เหนียวแน่น   มีความคมวาว   สีคล้ายปีกแมลงทับ   อาวุธที่หล่อจากเหล็กที่บ่อเหล็กน้ำพี้จะมีความแข็งแกร่งคมมากขนาดฟันหัวตะปูขาดได้    เมื่อนำมาทำมีดจะได้มีดที่แข็งแกร่งทนทานกว่าที่ทำจากแร่เหล็กทั่วๆไป    ในปัจจุบันนิยมนำมา

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านเหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา 

            จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

   กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง   ดำเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่มและแบ่งงานกันทำรายได้ที่ได้จากการรับสั่งชิ้นงานแต่ละครั้งจะจัดแบ่งเท่าๆกัน   โดยใช้เงินทุนสำรองของกลุ่มมาใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม   เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรียบร้อย   กลุ่มจะหักค่าวัสดุ อุปกรณ์ไว้เป็นทุนสำรองในครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

        จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

             วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่   มีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์    จากตัววัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของบึงทุ่งกะโล่ได้ชัดเจนและเมื่อมองไปจะเห็นได้ว่าในบึงทุ่งกะโล่มีผักตบชวาขึ้นมากมายจนหนาตา   ซึ่งในทุกๆ ปีบึงน้ำแห่งนี้จะเป็นที่จัดทำกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดและชุมชนจึงทำให้ต้องมีการเก็บผักตบชวาขึ้นมาจากหนองน้ำ   ทำให้เกิดขยะผักตบชวาเกิดการทับถม มีกลิ่นเน่าเหม็น   เกิดมลภาวะให้แก่ทางวัดและชุมชน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระและชาวบ้านในชุมชนเกิดแนวคิดที่จะนำผักตบชวามาทำให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

Page 1 of 2

Joomla templates by Joomlashine