การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

          อังกาบ บุญสูง

อ่านเพิ่มเติม: 01.การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำพี้

             อังกาบ  บุญสูง

อ่านเพิ่มเติม: 02.ความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำพี้

การสร้างแบบจำลองศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมบ้านห้วยบง

                  อังกาบ บุญสูงและคณะ

อ่านเพิ่มเติม: 03.การสร้างแบบจำลองศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมบ้านห้วยบง

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอมือ  จังหวัดอุตรดิตถ์

                อังกาบ  บุญสูงและคณะ

อ่านเพิ่มเติม: 04.การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอมือ จังหวัดอุตรดิตถ์

การออกแบบแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหัตถกรรมบ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

             อังกาบ  บุญสูงและคณะ

อ่านเพิ่มเติม: 05.การออกแบบแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหัตถกรรมบ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

Page 1 of 3

จำนวนผู้เข้าชม

Joomla templates by Joomlashine