ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานไม้ไผ่ อำเภอพิชัย

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานไม้ไผ่ อำเภอพิชัย

          จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

        จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีการนำไม้ไผ่ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยไม้ไผ่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์กันมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ไม้ไผ่ซาง ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่รวก  จึงมีการจัดตั้งโครงการที่ใช้ไม้ไผ่สร้างเป็นผลิตภัณฑ์  โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  เรื่อง  การจักสานหมวกจากไม้ไผ่  ได้ดำเนินการในเขตรับผิดชอบของ  กศน. ตำบลนาอิน  ต.นาอิน อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย  

 

 

แผนที่ชุมชน

Joomla templates by Joomlashine