ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา 

            จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

   กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง   ดำเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่มและแบ่งงานกันทำรายได้ที่ได้จากการรับสั่งชิ้นงานแต่ละครั้งจะจัดแบ่งเท่าๆกัน   โดยใช้เงินทุนสำรองของกลุ่มมาใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม   เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรียบร้อย   กลุ่มจะหักค่าวัสดุ อุปกรณ์ไว้เป็นทุนสำรองในครั้งต่อไป

 

แผนที่ชุมชน

 

 

Joomla templates by Joomlashine