ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

      จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

          จากคำกล่าวที่ว่า "ผ้าซิ่นตีนจก"  เป็นภูมิปัญญาของชาวลับแลด้านการถักทอเส้นไหมและเส้นด้าย ให้เป็นผ้าซิ่นตีนจกที่มีความงดงาม   และแสดงถึงชนชาติความเป็นมาของคนลับแลรวมทั้งแสดงถึงวิถีชีวิต   ความเชื่อโชคลาง   ของคนลับแลในอดีตถึงปัจจุบันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป

 

           การทอลายกั้น ไม่ให้ดอกหรือลายหลักชนกันไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจ ทำแต่มีความหมายว่า เวลาเย็บติดกันดอกจะไม่ชนกัน    เพื่อป้องกันคุณไสยเสน่ห์ยาแฝด ที่มีผู้กระทำใส่ หญิงสาวเป็นความ เชื่อของคนโบราณ ที่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังตลอดเวลา เพื่อความอยู่เย็น เป็นสุขของชีวิต

แผนที่ชุมชน

 

 

ศักยภาพ

Joomla templates by Joomlashine