กติกาการแข่งขัน URU ROBOCON 2018 หุ่นยนต์ปลูกป่า(Green Space Robot)
พร้อมใบสมัคร
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com