กติกาการแข่งขันสร้างรถประหยัดพลังงานจิ๋ว พร้อมใบสมัคร
     
กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาด้านโลจิสติกส์ หัวข้อ “Logistics on Plickers”
     
ตอบปัญหาทางวิชาการ “เซียนสำรวจและภูมิสารสนเทศ
     
แข่งขันทักษะการเขียนแบบจำลอง 3 มิติ ด้านวิศวกรรมโยธา
     
แข่งขันทำชุดแฟชั่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
     
แข่งขัน “Can Tower”
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com