ส่งมอบรถโยกคนพิการให้กับผู้ทำอาชีพเก็บขยะที่พิการไว้ใช้ประโยชน์